ΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΕΘΕΙ ?

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ?
September 11, 2018
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ?
September 11, 2018
Share

Ο Υπαλληλικός Κώδικας δίνει τη δυνατότητα

στους δημοσίους υπαλλήλους να ζητήσουν τη μετάθεσή τους. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μετάθεση είναι απαραίτητο να πληρούνται κάποιες νόμιμες προϋποθέσεις. Πρώτον, θα πρέπει να υπάρχει η κενή οργανική θέση προς την οποία ζητάει να μετατεθεί. Δεύτερον, θα πρέπει να αξιολογηθούν ορισμένα κριτήρια προβλεπόμενα από το νόμο, όπως ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου, ο χρόνος υπηρεσίας κατά περιοχή, η οικογενειακή του κατάσταση, η ηλικία, η συνυπηρέτηση και η εντοπιότητα. Τρίτον, απαιτείται γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνει τη μετάθεση και δεσμεύει τη διοίκηση ως προς την έκδοση απόφασης μετάθεσης. Τέλος, προαπαιτούμενο της μετάθεσης είναι ο υπάλληλος να έχει συμπληρώσει δύο έτη στην υπηρεσία του. Σημειωτέον, ότι οι μεταθέσεις μετά από αίτηση των υπαλλήλων προηγούνται των μεταθέσεων, τις οποίες αποφασίζει αυτεπαγγέλτως η διοίκηση.