ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΜΟΥ ΠΑΡ’ ΟΛΟ ΠΟΥ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΥ ?

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΜΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟ ΜΙΣΘΟ ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ. ΠΡΑΤΤΕΙ ΝΟΜΙΜΩΣ ?
September 11, 2018
ΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΕΘΕΙ ?
September 11, 2018
Share

 Κατ’ αρχήν, η καταγγελία σύμβασης εργασίας

αορίστου χρόνου είναι αναιτιώδης, δεν απαιτείται δηλαδή λόγος καταγγελίας. Ωστόσο, αν η ασθένεια του εργαζομένου δεν προκαλεί προβλήματα στην εκτέλεση της εργασίας του, ούτε δημιουργεί κινδύνους για τους λοιπούς εργαζομένους, τότε η καταγγελία της σύμβασης εργασίας εκ μέρους του εργοδότη είναι καταχρηστική, και συνεπώς άκυρη.