ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΝ ΕΙΜΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ?

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΜΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟ ΜΙΣΘΟ ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ. ΠΡΑΤΤΕΙ ΝΟΜΙΜΩΣ ?
September 11, 2018
ΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΕΘΕΙ ?
September 11, 2018
Share

Ο δημόσιος υπάλληλος που επιθυμεί να συμμετάσχει

σε προγράμματα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, δικαιούται να ζητήσει άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης. Σημειωτέον, ότι για τη χορήγηση της άδειας, μεγάλη σημασία έχει η συνάφεια της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με το αντικείμενο της υπηρεσίας, την υπηρεσιακή επίδοση και τις γνώσεις του υπαλλήλου. Ωστόσο, άδεια δε χορηγείται αν ο χρόνος που υπηρεσίας του υπαλλήλου που απομένει μετά το πέρας της άδειας είναι μικρότερος του τετραπλάσιου της χρονικής διάρκειας της άδειας ή αν ο υπάλληλος δεν έχει συμπληρώσει τη δοκιμαστική υπηρεσία.