Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΩ. ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ?

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΜΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟ ΜΙΣΘΟ ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ. ΠΡΑΤΤΕΙ ΝΟΜΙΜΩΣ ?
September 11, 2018
ΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΕΘΕΙ ?
September 11, 2018
Share

Η εργασία δεν είναι υποχρεωτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 4 του Συντάγματος «οποιαδήποτε μορφή αναγκαστικής εργασίας απαγορεύεται». Το ως άνω προβλέπει και η Σύμβαση της Γενεύης, που κυρώθηκε με το ν.δ. 4221/1961. Συνεπώς ο εργοδότης δε δικαιούται να απαγορεύσει στον εργαζόμενο το δικαίωμα να παραιτηθεί.