ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. & Γ.Σ. ΕΝΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΣΤΟ ΣτΕ ΘΑ ΠΡΟΣΦΥΓΟΥΝ ΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΛΕΓΙΑ
September 11, 2018
ΑΠΕΡΓΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ FAST FOOD ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
September 11, 2018
ΣΤΟ ΣτΕ ΘΑ ΠΡΟΣΦΥΓΟΥΝ ΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΛΕΓΙΑ
September 11, 2018
ΑΠΕΡΓΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ FAST FOOD ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
September 11, 2018
Share

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του διοικητικού συμβουλίου και της εφορευτικής επιτροπής των συνδικαλιστικών οργανώσεων

προσβάλλονται με αγωγή που πρέπει να κατατεθεί εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της Συνέλευσης και τη λήψη απόφασης αντίστοιχα, με την οποία (αγωγή) ζητείται η αναγνώριση της ακυρότητάς τους.  Η απόφαση που τυχόν εκδοθεί από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο προσβάλλεται και δικάζεται σε δεύτερο βαθμό με έφεση που κατατίθεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της πρωτόδικης απόφασης.