Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΜΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟ ΜΙΣΘΟ ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ. ΠΡΑΤΤΕΙ ΝΟΜΙΜΩΣ ?

ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΩΝ ?
September 11, 2018
ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΜΟΥ ΠΑΡ’ ΟΛΟ ΠΟΥ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΥ ?
September 11, 2018
ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΩΝ ?
September 11, 2018
ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΜΟΥ ΠΑΡ’ ΟΛΟ ΠΟΥ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΥ ?
September 11, 2018
Share

Κατά την αρχή της εύνοιας, εφαρμόζεται

η ευνοϊκότερη για τον εργαζόμενο ρύθμιση ως προς τις αποδοχές του, όπως προκύπτει από τη σύγκριση ανάμεσα στις ρυθμίσεις της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή του νόμου και στη ρύθμιση που προβλέπει η ατομική σύμβαση εργασίας του εργαζομένου. Σημειωτέον δε ότι συγκρίνεται το σύνολο των εκ του νόμου ή εκ της συλλογικής σύμβασης εργασίας προβλεπόμενων αποδοχών, ήτοι συνυπολογισμένων των επιδομάτων, με το σύνολο των αποδοχών που προβλέπει η ατομική σύμβαση εργασίας. Συνεπώς, αν ο μισθός που έχει συμφωνηθεί ανάμεσα στον εργοδότη και τον εργαζόμενο ξεπερνάει το σύνολο των αποδοχών που προβλέπει ο νόμος ή η συλλογική σύμβαση εργασίας, είναι ευνοϊκότερος και άρα καταβλητέος. Σε αυτήν την περίπτωση, ο εργοδότης δεν υποχρεούται να καταβάλει επιπλέον τα εκ του νόμου προβλεπόμενα επιδόματα, καθώς ο συμβατικός μισθός είναι ανώτερος από το άθροισμα του νομίμως προβλεπόμενου μισθού και των επιδομάτων. Αν, ωστόσο, το ως άνω σύνολο του νομίμως προβλεπόμενου μισθού και των επιδομάτων είναι ανώτερο σε σχέση με αυτό που προβλέπεται από τη συμφωνία εργοδότη και εργαζομένου, τότε αυτό είναι και το καταβλητέο.