ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΜΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ?

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΛΥΕΙ Ο ΟΜΕΔ ?
September 11, 2018
ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΩΝ ?
September 11, 2018
Share

Η αγορά ή εν γένει απόκτηση προϊόντων με σκοπό

τη μεταπώληση συνιστά εμπορική πράξη. Αυτός δε που διενεργεί συστηματικά εμπορικές πράξεις είναι έμπορος. Κατά τον Υπαλληλικό Κώδικα, οι δημόσιοι υπάλληλοι απαγορεύεται να ασκούν κατ’ επάγγελμα εμπορία. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται σε δημόσιο υπάλληλο να λειτουργεί παράλληλα και κατάστημα πώλησης διάφορων προϊόντων.