ΜΠΟΡΕΙ ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ?

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΛΥΕΙ Ο ΟΜΕΔ ?
September 11, 2018
ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΩΝ ?
September 11, 2018
ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΛΥΕΙ Ο ΟΜΕΔ ?
September 11, 2018
ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΩΝ ?
September 11, 2018
Share

Σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα

«μετά από άδεια ο υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του. Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο έργο ή εργασία μετά από σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου και μπορεί να ανακαλείται με τον ίδιο τρόπο. Η άδεια στους υπαλλήλους του Δημοσίου χορηγείται από τον οικείο υπουργό και στους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης και αν δεν υπάρχει τέτοιο όργανο, από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου διοίκησης». Συνεπώς, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, ήτοι αν η ιδιωτική του απασχόληση συνάδει με τα δημοσιοϋπαλληλικά του καθήκοντα και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της εργασίας του ως δημοσίου υπαλλήλου και κυρίως, εφόσον έχει λάβει την απαιτούμενη άδεια, δικαιούται να εργάζεται παράλληλα σε δικό του γραφείο.