ΕΧΕΙ ΛΟΓΟ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙ ΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑΣ ΜΙΑΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ?

ΕΝΤΟΝΗ Η ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
September 11, 2018
ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΜΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ?
September 11, 2018
ΕΝΤΟΝΗ Η ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
September 11, 2018
ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΜΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ?
September 11, 2018
Share

Ναι μεν η δικαστική απόφαση περί παράνομης απεργίας

δεν πρόκειται να σταματήσει την απεργία αφού αυτή έχει ήδη λήξει, ο εργοδότης, όμως, έχει λόγο να επιδιώξει την αναγνώριση του παράνομου χαρακτήρα της ακόμα και μετά το τέλος της. Συγκεκριμένα, οι ημέρες συμμετοχής σε παράνομη απεργία δε συνυπολογίζονται ως προϋπηρεσία, καταλογίζονται δε στις ημέρες άδειας του εργαζομένου. Επομένως, για τους παραπάνω λόγους ο εργοδότης έχει κίνητρο να επιδιώξει τη δικαστική αναγνώριση της παρανομίας μιας απεργίας ακόμη και εκ των υστέρων.