ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΛΥΕΙ Ο ΟΜΕΔ ?

ΕΝΤΟΝΗ Η ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
September 11, 2018
ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΜΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ?
September 11, 2018
Share

Ο ΟΜΕΔ αναλαμβάνει την επίλυση διαφορών

που προκύπτουν κατά τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Οι ως άνω διαφορές είναι δυνατόν να επιλυθούν με τη διαδικασία της μεσολάβησης ή της διαιτησίας. Ο μεν μεσολαβητής εκδίδει μια απλή πρόταση χωρίς δεσμευτικό χαρακτήρα. Εναπόκειται, συνεπώς, στα μέρη αν θα την ακολουθήσουν ή όχι. Στην περίπτωση της διαιτησίας δε, η απόφαση που εκδίδεται είναι δεσμευτική για τα μέρη και υποκαθιστά τη συλλογική σύμβαση εργασίας.