ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΝΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΕΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑ ΜΟΥ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ;

Share

Δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί συμψηφισμός

της υπερωρίας μιας ημέρας με λιγότερες ώρες εργασίας άλλης ημέρας εντός της ίδιας εβδομάδας.

Επομένως, ο εργοδότης οφείλει να καταβάλλει κανονικά την πρόσθετη αμοιβή του εργαζομένου για την υπερωριακή απασχόλησή του.