ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ Η ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ?

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016: ΧΑΘΗΚΑΝ 10.000 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
September 11, 2018
ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ
September 11, 2018
Share

Ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων είναι εκτεθειμένοι σε επιπλέον κινδύνους

και αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες λόγω της φύσης της εργασίας τους. Παραδείγματος χάριν, εργαζόμενοι ως μικροβιολόγοι έρχονται καθημερινά σε επαφή με μικρόβια, κατά την ανάλυση εξετάσεων ασθενών. Ως εκ τούτου, οι εργασίες που ενέχουν περισσότερους από τους συνηθισμένους κινδύνους δικαιολογούν την καταβολή στους εργαζομένους επιδόματος ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας, ως αντιστάθμισμα στις πρόσθετες δυσκολίες που πρόκειται να αντιμετωπίσουν.