Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑ ΝΑ ΜΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΤΟ BONUS ΠΟΥ ΜΟΥ ΠΑΡΕΙΧΕ ΕΠΙΔΕΚΑ ΕΤΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΧΥΡΙΖΟΜΕΝΟΣΟΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΟΥ. ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ?

ΚΑΜΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ / ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΣΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ
September 11, 2018
ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ Η ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ?
September 11, 2018
ΚΑΜΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ / ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΣΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ
September 11, 2018
ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ Η ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ?
September 11, 2018
Share

Αν ο εργοδότης προβαίνει σε μία οικειοθελή παροχή επί μακρό χρονικό διάστημα

και την ακολουθεί σαν να πρόκειται για κανόνα δικαίου, θεωρείται ότι έχει δημιουργηθεί επιχειρησιακή συνήθεια. Ήτοι, έχει δημιουργηθεί στον εργαζόμενο η πεποίθηση ότι πρόκειται για έναν όρο της ατομική του σύμβασης, ο οποίος έχει συμφωνηθεί σιωπηρά. Συνεπώς, ακόμη και αν δεν προβλέπεται η ως άνω καταβολή “bonus” στην ατομική σύμβαση εργασίας, αυτή θεωρείται όμως μέρος της εργασιακής σύμβασης, εφόσον από τη πάγια πρακτική του εργοδότη προκύπτει ότι αυτός εφαρμόζει έναν κανόνα δικαίου. Προκειμένου να μην έχει διαμορφωθεί επιχειρησιακή συνήθεια, θα πρέπει ο εργοδότης να έχει επιφυλάξει στον εαυτό του το δικαίωμα να ανακαλέσει την οικειοθελή παροχή.