ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΩΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ! ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ | ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
December 14, 2020
ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
December 15, 2020
Share

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου

Η ημέρα των Χριστουγέννων (25η Δεκεμβρίου) περιλαμβάνεται στις ημέρες υποχρεωτικής αργίας,  κατά τις οποίες απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες εορτές.

Στις επιχειρήσεις που λειτουργούν κατά τις υποχρεωτικές αργίες, όπως η ημέρα των Χριστουγέννων, οι εργαζόμενοι δικαιούνται: 

1) αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν

2) στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό:

  • αν πρόκειται για επιχειρήσεις που δε λειτουργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και εκτάκτως θα λειτουργήσουν τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, οφείλεται το 1/25 του συνήθως καταβαλλομένου μισθού τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν.
  • αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές απ’ το νόμο αργίες, οφείλεται μόνον προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νόμιμου ημερομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Ζήτημα αποτελεί, πως θα αμειφθούν για την απασχόληση τους κατά την 25η Δεκεμβρίου, οι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. Υπενθυμίζουμε ότι, ο εργοδότης που εντάσσει τους εργαζομένους του στο ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, δύναται ανάλογα με τις ανάγκες του, να μειώσει τον χρόνο απασχόλησης των εργαζομένων όχι πέραν του 50% της μηνιαίας απασχόλησης, δηλαδή όχι κάτω των 20 ωρών ανά εβδομάδα, δηλώνοντας το σχετικό μειωμένο πρόγραμμα εργασίας ανά μήνα ή ανά εβδομάδα.

Οι εργαζόμενοι αυτοί, για την απασχόλησή τους κατά την 25η Δεκεμβρίου, θα αμειφθούν για τις ώρες πραγματικής απασχόλησής τους την ημέρα αυτή, προσαυξημένες σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Δηλαδή, αν ένας ενταγμένος στο ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ εργαζόμενος, που απασχολείται σε επιχείρηση που νομίμως λειτουργεί κατά τις εξαιρέσιμες αργίες, απασχοληθεί την 25η Δεκεμβρίου με μειωμένο ωράριο, π.χ. 4 ώρες, θα λάβει την αμοιβή που αντιστοιχεί σε 4 ώρες εργασίας προσαυξημένη κατά 75%.