ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΩΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
December 15, 2020
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ: Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
December 16, 2020
Share

Με πρόσφατη εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, αποσαφηνίστηκε το ζήτημα της χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού σε γονείς υπαλλήλους, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, διάστημα κατά το οποίο οι σχολικές μονάδες δε θα λειτουργούν λόγω διακοπών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, θα είναι δυνατόν να εγκριθεί για την περίοδο αυτή, η άδεια ειδικού σκοπού, εφόσον ο υπάλληλος την αιτηθεί για την εορταστική περίοδο και ταυτόχρονα αποδείξει ότι, κατά το ως άνω χρονικό διάστημα δεν είναι δυνατή η φροντίδα των τέκνων από έτερο πρόσωπο (πχ σύζυγο) και σε κάθε περίπτωση, για το χρονικό διάστημα της αιτούμενης άδειας, δεν διαθέτει επαρκές υπόλοιπο κανονικής άδειας ή οποιασδήποτε άλλης άδειας δικαιούται (ιδίως αιμοδοτική ή υπηρεσιακή), η οποία θα πρέπει να χορηγηθεί μέχρι τέλος του έτους.

Με άλλα λόγια, ο υπάλληλος δικαιούται κατ’ εξαίρεση να λάβει άδεια ειδικού σκοπού για την περίοδο των Χριστουγέννων, μόνο αν συντρέχουν οι ανωτέρω συγκεκριμένοι λόγοι, η ύπαρξη των οποίων θα πρέπει να αποδεικνύεται, προκειμένου να εγκρίνει η υπηρεσία τη χορήγηση της άδειας. Σε περίπτωση δε, που δεν αποδειχθεί οτι οι προϋποθέσεις αυτές πληρούνται, η υπηρεσία δεν υποχρεούται να χορηγήσει στον υπάλληλο τη σχετική άδεια.

Η ως άνω κατ’ εξαίρεση χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού αφορά αποκλειστικά το χρονικό διάστημα έως και τις 31/12/2020, καθώς από 1/1/2021 στοιχειοθετείται το δικαίωμα κανονικής άδειας του έτους 2021.

Επίσης, επισημαίνεται ότι τόσο κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων όσο και κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, δεν είναι κατ’ αρχήν δυνατή η χορήγηση της άδειας για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων, εκτός από τις περιπτώσεις α) που αποδεικνύεται από τον γονέα η υποχρέωση εξ αποστάσεως συνάντησης του γονέα για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης του τέκνου του και β) για τη συμπλήρωση της 4ης ημέρας στο πλαίσιο της κατ’ εξαίρεση χορήγησης της άδειας ειδικού σκοπού κατά τα ανωτέρω.

Δικηγόρος Εργατολόγος