ΟΤΑΝ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ, ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ?

ΚΑΜΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ / ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΣΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ
September 11, 2018
ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ Η ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ?
September 11, 2018
Share

Η στράτευση ιδιωτικών υπαλλήλων που εργάζονται περισσότερο από έξι μήνες

στον ίδιο εργοδότη δεν αποτελεί λόγο λύσης της εργασιακής τους σχέσης. Ο εν λόγω εργαζόμενος πρέπει μέσα σε ένα μήνα από την απόλυσή του από το στρατό να δηλώσει στον εργοδότη του αν προτίθεται να συνεχίσει την εργασία του, οπότε και οφείλει να προσέλθει σε αυτή εντός δεκαπέντε ημερών. Βέβαια, αν η ως άνω μηνιαία προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο εργαζόμενος χάνει τις προαναφερόμενες δυνατότητες.