Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΩ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ?

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016: ΧΑΘΗΚΑΝ 10.000 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
September 11, 2018
ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ
September 11, 2018
Share

Η εντός των ορίων του νόμου αποχή του μισθωτού από την εργασία του,

λόγω βραχείας ασθένειας, δε συνεπάγεται τη λύση της σχέσης εργασίας. Σε περίπτωση παράτασης της απουσίας του εργαζόμενου πέρα από τα πιο πάνω όρια, απόκειται στον δικαστή να κρίνει αν η αποχή αυτή μαρτυρεί θέληση του μισθωτού να λύσει την σχέση εργασίας , συνεκτιμώντας την αιτία, τη διάρκεια, τις συνθήκες της αποχής και την υπαιτιότητας του μισθωτού, σε συνδυασμό με τον χρόνο υπηρεσίας του στον εργοδότη, την ικανοποιητική ή μη εκτέλεση των καθηκόντων του, καθώς και τη συχνότητα των απουσιών του.