ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ?

ΚΑΜΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ / ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΣΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ
September 11, 2018
ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ Η ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ?
September 11, 2018
Share

Μετά τη λήξη μιας συλλογικής σύμβασης εργασίας,

η άμεση και αναγκαστική ισχύς της εξακολουθεί να ισχύει για τρεις ακόμα μήνες. Μετά την πάροδο της ανωτέρω τρίμηνης παράτασης, ακολουθεί το στάδιο της μετενέργειας της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Ήτοι, εφαρμόζεται έως ότου συναφθεί αντίθετου ή διαφορετικού περιεχομένου ατομική ή συλλογική σύμβαση εργασίας. Ειδικότερα, οι μισθολογικοί όροι που εφαρμόζονται στο διάστημα της μετενέργειας είναι αυτοί που αφορούν στο βασικό μισθό, στο επίδομα τέκνων, στο επίδομα ωρίμανσης (πολυετίας), στο επίδομα σπουδών και στο επίδομα επικίνδυνης εργασίας.