ΑΝΑΜΕΝΩ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΟΥ ΝΑ ΜΕ ΚΑΛΕΣΕΙ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ. ΤΙ ΜΙΣΘΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ?

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
September 11, 2018
ΜΟΛΙΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΜΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ?
September 11, 2018
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
September 11, 2018
ΜΟΛΙΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΜΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ?
September 11, 2018
Share

Η ετοιμότητα προς παροχή εργασίας, ήτοι η θέση του εργαζομένου

σε επιφυλακή ως προς την παροχή εργασίας, συνιστά και αυτή παροχή εργασίας. Ο δε μισθός που δικαιούται ο εργαζόμενος που βρίσκεται σε ετοιμότητα εξαρτάται από το αν εφαρμόζεται η εργατική νομοθεσία και οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας ως προς αυτόν. Απαραίτητη, εν προκειμένω είναι η εξής διάκριση: αν ο εργαζόμενος δεσμεύεται απολύτως χρονικά, όσο βρίσκεται σε ετοιμότητα και συνεπώς δεν μπορεί να απασχοληθεί με οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, ούτε και να αναπαυθεί, εφαρμόζονται κανονικά οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Επομένως, δικαιούται τα κατώτατα όρια αποδοχών που προβλέπει η συλλογική σύμβαση εργασίας ή η διαιτητική απόφαση που τον δεσμεύει. Ωστόσο, αν ο εργαζόμενος δε δεσμεύεται απόλυτα, όσο βρίσκεται σε ετοιμότητα, ήτοι μπορεί να ασχολείται και με άλλες δραστηριότητες ωσότου κληθεί προς παροχή εργασίας, δεν καταβάλει την ίδια σωματική και πνευματική προσπάθεια και συνεπώς η ετοιμότητά του δεν υπάγεται στην εργατική νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή, καταβάλλεται ο συνηθισμένος μισθός για αυτήν την εργασία. Σημειωτέον βέβαια, ότι η προσφορά της εργασίας του αφού κληθεί σε αυτήν αμείβεται κανονικά.