ΑΝ ΕΙΜΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥ, ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ?

ΕΚΘΕΣΗ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΧΡΗΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
September 11, 2018
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑ ΝΑ ΜΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΤΟ BONUS ΠΟΥ ΜΟΥ ΠΑΡΕΙΧΕ ΕΠΙΔΕΚΑ ΕΤΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΧΥΡΙΖΟΜΕΝΟΣΟΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΟΥ. ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ?
September 11, 2018
ΕΚΘΕΣΗ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΧΡΗΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
September 11, 2018
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑ ΝΑ ΜΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΤΟ BONUS ΠΟΥ ΜΟΥ ΠΑΡΕΙΧΕ ΕΠΙΔΕΚΑ ΕΤΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΧΥΡΙΖΟΜΕΝΟΣΟΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΟΥ. ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ?
September 11, 2018
Share

Αν ο εργαζόμενος είναι ελεύθερος ως προς τον χρόνο παροχής της εργασίας του,

καθώς και ως προς τον προγραμματισμό, ήτοι αν είναι ανεξάρτητος από τον έλεγχο και την καθοδήγηση του εργοδότη του, εργάζεται με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών και όχι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Ειδικότερα, ο εργαζόμενος που παρέχει ανεξάρτητα τις υπηρεσίες του δεν υπάγεται στις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, διότι δεν εξαρτάται άμεσα από τον εργοδότη του. Συνεπώς, δεν δικαιούται άδειες και υπερωρίες κατά τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.