ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΥ ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑ?

ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
September 11, 2018
ΑΝ ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΘΕΩΡΕΙ ΤΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΥΠΑΚΟΥΣΕΙ?
September 11, 2018
ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
September 11, 2018
ΑΝ ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΘΕΩΡΕΙ ΤΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΥΠΑΚΟΥΣΕΙ?
September 11, 2018
Share

Κατά την κρατούσα στη νομολογία γνώμη, ο εργοδότης

δε δύναται να θεωρήσει τη συμμετοχή του εργαζομένου σε απεργία ως σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του, διότι αυτή η πρακτική αντιστρατεύεται το δικαίωμα του εργαζομένου να συμμετάσχει σε απεργία. Κατά την ανωτέρω άποψη, αν η απόλυση του εργαζομένου βρίσκεται πολύ κοντά χρονικά στην κήρυξη απεργίας, θεωρείται ότι έλαβε χώρα λόγω της συμμετοχής του εργαζομένου στην απεργία και ως εκ τούτου είναι άκυρη. Συνεπώς, ο εργοδότης δεν έχει το δικαίωμα να απολύσει έναν εργαζόμενο του λόγω της συμμετοχής του σε απεργία.