Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ, ΙΣΧΥΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ ΠΤΥΧΙΟ. ΠΡΑΤΤΕΙ ΝΟΜΙΜΩΣ?

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
September 11, 2018
ΜΟΛΙΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΜΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ?
September 11, 2018
Share

Αν εργαζόμενος δεν έχει το απαιτούμενο εκ του νόμου πτυχίο

που απαιτείται για τη θέση εργασίας του, η σύμβαση εργασίας του είναι άκυρη. Ωστόσο, αυτό δε συνεπάγεται τη απαλλαγή του εργοδότη από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης. Ειδικότερα, τόσο ο νόμος περί απολύσεως, όσο και η νομολογία αναφέρονται στη «σχέση εργασίας» ως προς την καταβολή αποζημιώσεως. Ήτοι, αυτή αποτελεί υποχρέωση του εργοδότη, ανεξαρτήτως της εγκυρότητας της σύμβασης εργασίας του. Επομένως, ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει αποζημίωση στον εργαζόμενο λόγω της απόλυσής του, ακόμη και αν αυτός δεν κατείχε το απαιτούμενο για τη θέση του πτυχίο.