Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΕ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΟΥ. ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ?

ΠΟΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ?
September 11, 2018
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ?
September 11, 2018
Share

Κάθε ώρα υπερωρίας αμείβεται με το ωρομίσθιο προσαυξημένο

κατά 50%. Το δε ωρομίσθιο υπολογίζεται με βάση το μισθό που πράγματι καταβάλλεται την ημέρα, κατά το χρόνο παροχής της υπερωριακής εργασίας. Εφόσον, τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας δεν αφορούν το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης υπερωρίας του εν λόγω εργαζομένου, νομίμως ο εργοδότης δεν τα έλαβε υπόψη για τον υπολογισμό του ωρομισθίου, με βάση το οποίο θα του καταβληθεί η αμοιβή υπερωριακής εργασίας.