ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙ ΕΝΩ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ?

ΠΟΣΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΠΟΛΥΣΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ?
September 11, 2018
ΜΠΟΡΕΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΜΕΣΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ?
September 11, 2018
Share

Κατά το χρονικό διάστημα που ο εργαζόμενος βρίσκεται

σε άδεια αναψυχής, απαγορεύεται στον εργοδότη να τον απολύσει. Αν τυχόν ο εργοδότης προβεί σε απόλυση παρά την ανωτέρω εκ του νόμου απαγόρευση, τότε η απόλυση αυτή θα είναι άκυρη. Ωστόσο, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να ανακοινώσει στον εργαζόμενο ότι θα απολυθεί μετά το πέρας της άδειας αναψυχής.