ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΟΥΖΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”