ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΛΥΣΗ Η ΜΗΤΕΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ, ΑΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΝΕΚΡΟ?

ΠΟΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ?
September 11, 2018
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ?
September 11, 2018
Share

Κατ’ αρχήν, απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη η καταγγελία της σύμβασης εργασίας

εργαζόμενης από τον εργοδότη της, τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της όσο και για το χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία της για μεγαλύτερο χρόνο, λόγω ασθένειας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό, εκτός εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος για καταγγελία. Ωστόσο, ακόμη και αν το τέκνο γεννηθεί νεκρό, η εργαζόμενη προστατεύεται από απόλυση κατά τα παραπάνω. Ο νόμος δεν προβλέπει διαφορετικές συνέπειες σε αυτήν την περίπτωση, επειδή ακόμα και αν το τέκνο γεννηθεί νεκρό η εργαζόμενη έχει διανύσει το χρονικό διάστημα της κύησης και έχει επέλθει τοκετός.