ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΚΑΤΕΤΑΞΕ ΣΕ ΛΑΘΟΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ. ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ?

ΜΕ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΞΟΦΛΟΥΝ ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΤΟΥΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΒΓΑΛ
September 11, 2018
ΠΟΤΕ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ?
September 11, 2018
ΜΕ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΞΟΦΛΟΥΝ ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΤΟΥΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΒΓΑΛ
September 11, 2018
ΠΟΤΕ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ?
September 11, 2018
Share

Σε περίπτωση που δημόσιος υπάλληλος καταταχθεί σε λάθος μισθολογικό κλιμάκιο,

μπορεί να ασκήσει προσφυγή, εντός προθεσμίας 60 ημερών από την κατάταξή του και να ζητήσει να καταταγεί στο σωστό μισθολογικό κλιμάκιο. Επίσης, μπορεί να ασκήσει αγωγή διεκδικώντας την καταβολή της διαφοράς των αποδοχών του, στην ίδια ως άνω προθεσμία. Και τα δύο παραπάνω ένδικα βοηθήματα ασκούνται ενώπιο των διοικητικών δικαστηρίων.