ΔΕΝ ΕΧΩ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΤΙ ΜΙΣΘΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ;

ΟΙ ΡΗΤΡΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
February 2, 2021
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ
February 4, 2021
Share

Αν η σύμβαση εργασίας συνάπτεται για εργασίες για την άσκηση των οποίων απαιτείται πτυχίο ή άδεια ασκήσεως, τα οποία δεν υπάρχουν, τότε η ανωτέρω σύμβαση είναι άκυρη και θεωρείται ότι δεν έγινε.

Σε αυτήν την περίπτωση, δημιουργείται απλή εργασιακή σχέση και ο εργαζόμενος δικαιούται να απαιτήσει από τον εργοδότη την απόδοση της ωφέλειας, την οποία ο τελευταίος αποκόμισε, από την παρασχεθείσα εργασία και η οποία συνίσταται στο χρηματικό αντάλλαγμα, το οποίο θα κατέβαλλε για την ίδια εργασία σε άλλο εργαζόμενο, διαθέτοντας τα ίδια επαγγελματικά προσόντα και ικανότητες, που θα απασχολείτο με έγκυρη σύμβαση.

Η ωφέλεια αυτή ισούται με τις αποδοχές που θα κατέβαλλε ο εργοδότης σε άλλο εργαζόμενο με έγκυρη σύμβαση εργασίας για την παροχή της ίδιας εργασίας και τις αυτές συνθήκες και δεν υπολογίζονται τα οικογενειακά επιδόματα, το επίδομα προϋπηρεσίας και οι πρόσθετες παροχές που θα λάμβανε ο εργαζόμενος λόγω της συνδρομής στο πρόσωπό του ορισμένων προϋποθέσεων σε εκτέλεση έγκυρης σύμβασης εργασίας, αφού τα επιδόματα και τις παροχές αυτές ο εργοδότης δεν θα κατέβαλλε οπωσδήποτε σε άλλο εργαζόμενο για την παροχή της ίδιας εργασίας και με τις ίδιες συνθήκες.