ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ;

ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ ΠΡΙΜ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ – BONUS;
September 11, 2018
ΠΩΣ ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ;
September 11, 2018
ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ ΠΡΙΜ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ – BONUS;
September 11, 2018
ΠΩΣ ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ;
September 11, 2018
Share

Ο προπονητής που εργάζεται σε γυμναστικό σύλλογο

να φροντίσει να έχει έγγραφη σύμβαση εργασίας με το σύλλογο για να αποκτά δικαιώματα από την εργασιακή του σχέση. Στην αντίθετη περίπτωση η σύμβασή του είναι άκυρη.