ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
January 22, 2021
ΣΥΝΘΗΚΕΣ COVID: Η ΕΞΑΡΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
January 23, 2021
Share

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου

Μεγάλο πρακτικό πρόβλημα σε επιχειρήσεις και λογιστικά γραφεία, έχει προκαλέσει το γεγονός της δυνατότητας ή μη της δήλωσης στο Πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, εργαζομένων, οι όποιοι κατά το χρόνο της υποβολής της δήλωσης δεν διαθέτουν ενεργή σύμβαση εργασίας, είτε διότι παραιτήθηκαν, είτε διότι καταγγέλθηκε η σύμβαση εργασίας τους.

Η σχετική διάταξη νόμου προβλέπει ως προϋπόθεση την ενεργό σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης για την υπαγωγή των εργαζομένων στο πρόγραμμα ΣΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, και όχι όμως και κατά τον χρόνο της υποβολής της δήλωσης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, στην περίπτωση δε, που εκείνη δεν προδηλώνεται, αλλά υποβάλλεται μεταγενέστερα της εφαρμογής του προγράμματος για τον επίμαχο μήνα. Έτσι, και ειδικά για το μήνα Ιανουάριο, που οι δηλώσεις για το επίμαχο πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας δεν έχουν ξεκινήσει, έχει δημιουργηθεί σοβαρός προβληματισμός στις επιχειρήσεις για το αν η ανωτέρω περιγραφόμενη κατάσταση θα συνεχίσει να υφίσταται.

Με τα τωρινά δεδομένα, είναι βέβαιο, ότι η επιχείρηση που θα προβεί σε υποβολή δήλωσης α φάσης ΣΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ για το μήνα Ιανουάριο (όταν αυτό ανακοινωθεί και είναι εφικτό), δεν θα έχει τη δυνατότητα, να επιλέξει και να συμπεριλάβει σε αυτή εργαζόμενους που εντός του μήνα Ιανουαρίου αποχώρησαν οικειοθελώς ή παραιτήθηκαν.

Επί παραδείγματι, εργαζόμενος που παραιτήθηκε στις 10-1-2021, δεν θα μπορέσει να δηλωθεί από την επιχείρησή του στο πρόγραμμα ΣΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ για το χρονικό διάστημα προ της αποχώρησης του  για το μήνα Ιανουάριο 2021, δηλαδή από 1-1-2021 έως 10-01-2021.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις δηλώσεις των αναστολών, και έχουν ως απόρροια επιβαρύνσεις των επιχειρήσεων αναφορικά με το ύψος των επιδομάτων αδείας και δώρου Πάσχα, που καλούνται να καταβάλλουν στον αποχωρήσαντα ή απολυμένο εργαζόμενο.