ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΛΥΣΩ ΕΓΚΥΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΑΝ ΕΚΤΕΛΕΙ ΠΛΗΜΜΕΛΩΣ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ

ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
September 11, 2018
ΑΝΑΜΕΝΩ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΟΥ ΝΑ ΜΕ ΚΑΛΕΣΕΙ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ. ΤΙ ΜΙΣΘΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ?
September 11, 2018
Share

Κατ’ αρχήν, απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη

η καταγγελία της σύμβασης ή σχέσης εργασίας εργαζόμενης από τον εργοδότη της, τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της όσο και για το χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία της για μεγαλύτερο χρόνο, λόγω ασθένειας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό, εκτός εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος για καταγγελία. Ωστόσο, ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου εγκύου εργαζομένης, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Τέτοιο λόγο συνιστά και η πλημμελής ή μη προσήκουσα εκτέλεση των καθηκόντων της εγκύου εργαζομένης ή η μη συμμόρφωση της σε οδηγίες του εργοδότη υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι η εν λόγω συμπεριφορά της δεν είναι απότοκος της καταστάσεως της εγκυμοσύνης της.