ΕΝΑ ΑΚΛΟΝΗΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
January 25, 2021
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ 31/1
January 26, 2021
Share

του Αντώνη Δεληγιάννη – Δικηγόρου

Κοινό μυστικό μεταξύ των συναδέλφων που ασχολούνται με το εργατικό δίκαιο, αποτελεί το φαινόμενο των σοβαρών και με μεγάλη συχνότητα παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας σε αναδόχους δημοσίων έργων και ειδικότερα στον  τομέα παροχής υπηρεσιών σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (όπως επί παραδείγματι Πανεπιστήμια, Νοσοκομεία, κλπ.).

Συχνά, οι εν λόγω εταιρείες, προκειμένου να μειώσουν το μισθολογικό κόστος και κατά παράβαση της εργατικής νομοθεσίας, απασχολούν εργαζομένους χωρίς να τηρούνται τα προγράμματα εργασίας που αναρτώνται στο ΕΡΓΑΝΗ. Μάλιστα δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο, οι εργαζόμενοί τους να μην πληρώνονται υπερωρίες, υπερεργασία, νυχτερινή απασχόληση,  απασχόληση Σάββατο και Κυριακή κλπ.

Εξαιτίας των ελάχιστων ελέγχων του ΣΕΠΕ στα Ν.Π.Δ.Δ. και λόγω των προγραμμάτων εργασίας που πολλές φορές δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, οι εργαζόμενοι αν και όταν θα διεκδικήσουν δικαστικά τις οφειλές από δεδουλευμένες αποδοχές, υπερωρίες, υπερεργασία, νυχτερινή εργασία κλπ, έχουν ελάχιστα αποδεικτικά μέσα για να αποδείξουν τις εν λόγω αξιώσεις τους. Συνήθως τα μόνα τους αποδεικτικά μέσα είναι οι ένορκες βεβαιώσεις και οι μάρτυρες κατά την συζήτηση της αγωγής τους, ενώ αντίθετα ο εργοδότης προσκομίζοντας τα αναρτημένα στο ΕΡΓΑΝΗ προγράμματα εργασίας υποστηρίζει, ότι αυτά έχουν τηρηθεί απαρέγκλιτα και ότι δεν υπάρχει ουδεμία παράβαση της εργατικής νομοθεσίας.

Παράδοξο όμως είναι το γεγονός, ότι ενώ υπάρχει ένα ακλόνητο αποδεικτικό στοιχείο, που μολονότι βρίσκεται μπροστά στα μάτια των εργαζομένων, ελάχιστοι από αυτούς το εκμεταλλεύονται και το προσκομίζουν προς υποστήριξη της αγωγής τους.

Είναι αμέτρητες οι περιπτώσεις που απορρίπτονται από τα Δικαστήρια, ως αναπόδειχτα και αόριστα, σοβαρότατα κονδύλια που αιτούνται εργαζόμενοι των εν λόγω εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

Το Ακλόνητο αποδεικτικό στοιχείο βρίσκεται στα Γραφεία Διευθύνσεως Υπηρεσίας – Γραφεία Επιστασίας των εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ.

Στις συγκεκριμένες διοικητικές υπηρεσίες είναι πάρα πολύ πιθανό να βρίσκονται τα πραγματικά προγράμματα εργασίας (το παρουσιολόγιο που τηρείται) των εργαζομένων καθώς αυτά συλλέγονται από τους αρμοδίους υπαλλήλους επιστασίας. Αυτό σημαίνει ότι με μια απλή αντιπαραβολή των προγραμμάτων που έχουν αναρτηθεί στο Εργάνη και αυτών που τηρούνται στις εν λόγω υπηρεσίες των Ν.Π.Δ.Δ, θα προκύψει η ένταση και η σοβαρότητα της παραβατικότητας.

Συνεπώς οι εργαζόμενοι, το πρώτο που επιβάλλεται να πράξουν όταν αποφασίζουν να κινηθούν νομικά, είναι επίσημο αίτημα (να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου το αίτημα τους) στο αρμόδιο γραφείο επιστασίας του Ν.Π.Δ.Δ. στο οποίο παρείχαν την εργασία τους, προκειμένου να λάβουν στα χέρια τους τα πραγματικά προγράμματα εργασίας τους.

Δια αυτής της οδού επιτυγχάνουν να λάβουν στα χέρια τους ένα ακλόνητο αποδεικτικό, το οποίο φέροντας την σφραγίδα ενός Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, αποτελεί πλέον Δημόσιο Έγγραφο και συνεπώς θα παράξει ενώπιον του Δικαστή που δικάζει μια εργατική διαφορά πλήρη απόδειξη (438 ΚΠολΔ) .

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο θέμα επιβάλλεται να απασχολήσει και τις συνθέσεις των Ποινικών Δικαστηρίων, τα οποία όταν δικάζουν σχετικές παραβάσεις της Εργατικής Νομοθεσίας (όπως επί παραδείγματι του άρθρου 28 παρ. 1. του Ν. 3996/2011), για να σχηματίσουν ορθή δικανική κρίση, θα πρέπει να αιτούνται με επιμέλεια της Εισαγγελίας, από τα αρμόδια γραφεία επιστασίας των Ν.Π.Δ.Δ., τα προγράμματα εργασίας των εργαζομένων προκειμένου να γίνει αντιπαραβολή με αυτά που αναρτώνται στο Εργάνη.