ΝΟΜΙΜΩΣ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ?

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
September 11, 2018
ΑΝ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΑΠΑΛΛΑΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΟΥ?
September 11, 2018
Share

Ο εργοδότης μπορεί να επιβάλει νομίμως το σύστημα της εκ περιτροπής εργασίας

υπό δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, θα πρέπει να έχει μειωθεί ουσιωδώς η οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης. Δεύτερον, θα πρέπει ο εργοδότης να έχει προσπαθήσει να εξεύρει λύσεις από κοινού με τους εργαζομένους μέσω διαβουλεύσεων. Μόνο αν η προσπάθειά του δεν ευδοκιμήσει, έχει τη δυνατότητα να επιβάλει μονομερώς το σύστημα της εκ περιτροπής εργασίας. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, τότε ο εργοδότης πράττει παρανόμως. Συνεπώς, εν προκειμένω, ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να θεωρήσει τη βλαπτική αυτή μεταβολή των όρων εργασίας του ως καταγγελία και να απαιτήσει την καταβολή αποζημίωσης ή να συνεχίσει να εργάζεται με τους προηγούμενους όρους, ήτοι με το σύστημα της εκ περιτροπής εργασίας, αλλά να προσφύγει στα δικαστήρια ζητώντας να υποχρεωθεί ο εργοδότης να τον απασχολεί με τους προγενέστερους όρους εργασίας.