ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ?

ΜΠΟΡΕΙ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΑ ΑΠΟΛΥΣΕΙ ΕΓΚΥΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ, ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ?
September 11, 2018
ΑΝ ΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΥΠΕΣΤΗ ΑΤΥΧΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ?
September 11, 2018
ΜΠΟΡΕΙ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΑ ΑΠΟΛΥΣΕΙ ΕΓΚΥΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ, ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ?
September 11, 2018
ΑΝ ΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΥΠΕΣΤΗ ΑΤΥΧΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ?
September 11, 2018
Share

Ο εργαζόμενος με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών

δεν υπόκειται στις εντολές και οδηγίες του εργοδότη. Έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει πρωτοβουλίες, χωρίς να υπόκειται στον έλεγχο του εργοδότη. Επίσης, ο ανωτέρω εργαζόμενος δεν έχει σαφές ωράριο. Συνεπώς, εφόσον το ωράριό του δεν είναι συγκεκριμένο, δεν είναι δυνατόν να θεωρήσει κάποιες ώρες εργασίας ως υπερωρίες. Σημειωτέον ότι ο εργαζόμενος με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών δε δικαιούται να λαμβάνει ούτε επιδόματα εορτών.