ΑΔΡΑΝΗΣΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ. ΤΑ ΕΧΑΣΑ?

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
September 11, 2018
ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΜΟΥ ΑΔΕΙΑ?
September 11, 2018
Share

Η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος δε συνεπάγεται μόνο από την αδράνεια

του εργαζομένου να ασκήσει για κάποιο χρονικό διάστημα τα εργατικά του δικαιώματα. Το άρθρο 281 του Αστικού Κώδικα, κατά το οποίο «η άσκηση του δικαιώματος απαγορεύεται αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος», προϋποθέτει τη μακροχρόνια αδράνεια του ενός συμβαλλομένου ότι δεν πρόκειται να ασκήσει το δικαίωμά του, η οποία θα πρέπει να δημιουργεί την εύλογη πεποίθηση του άλλου συμβαλλομένου ότι όντως το δικαίωμα δε θα ασκηθεί. Σημειωτέον δε, ότι τα εργατικά δικαιώματα είναι κατά κανόνα ανεπίδεκτα παραίτησης. Κατά τα ανωτέρω, μόνη η αδράνεια για κάποιο χρονικό διάστημα του εργαζομένου, να διεκδικήσει τα εργατικά του δικαιώματα δε συνιστά την άσκησή τους καταχρηστική.