Έχει δικαίωμα ο προϊστάμενος να μετακινεί αυθαίρετα υφιστάμενο Δημόσιο Υπάλληλο;

Ο πληθωρισμός του 2023 εκτινάσσει την ακρίβεια
November 22, 2022
Ο μισθός στον ιδιωτικό τομέα. Πως πληρώνεται. Πως αυξάνεται
November 24, 2022
Ο πληθωρισμός του 2023 εκτινάσσει την ακρίβεια
November 22, 2022
Ο μισθός στον ιδιωτικό τομέα. Πως πληρώνεται. Πως αυξάνεται
November 24, 2022
Share

Για τη μετακίνηση δημοσίου υπαλλήλου το οικείο όργανο υποχρεούται να λάβει υπόψη κριτήρια, όπως ο τόπος κατοικίας του υπαλλήλου, η κατάσταση της υγείας του, η οικογενειακή του κατάσταση και η συνυπηρέτηση συζύγου.

Ως εκ τούτου, ο προϊστάμενος δεν μπορεί να μετακινεί αυθαίρετα τους υφισταμένους του, αλλά δεσμεύεται από τα παραπάνω κριτήρια. Σημειωτέον ότι, για τη μετακίνηση σε οργανική μονάδα που εδρεύει σε περιοχή άλλου δήμου ή κοινότητας, το οικείο όργανο υποχρεούται να μετακινήσει τον υπάλληλο που έχει εκδηλώσει επιθυμία μετακίνησης στη συγκεκριμένη οργανική μονάδα, εκτός εάν αιτιολογημένοι λόγοι συμφέροντος της υπηρεσίας δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση του.

Δικηγόρος Εργατολόγος