ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ – ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ