ΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ;

ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΩ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;
September 9, 2020
ΟΙ ΑΡΓΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ
September 10, 2020
Share

Οι διευθύνοντες υπάλληλοι διακρίνονται από τους λοιπούς εργαζομένους μιας επιχείρησης,

διότι είναι αρμόδιοι για τη γενική διεύθυνση της εργοδότριας επιχείρησης, λαμβάνουν αποφάσεις για κρίσιμα ζητήματα, που αφορούν στην συνολική πορεία και εξέλιξη της επιχείρησης, απολαμβάνοντας ανεξαρτησία, έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν πρωτοβουλίες, εκπροσωπούν την επιχείρηση, στην οποία εργάζονται, τόσο προς τα έσω, ήτοι με την πρόσληψη και την απόλυση προσωπικού, όσο και ενώπιον τρίτων, αναλαμβάνουν ποινική ευθύνη για τυχόν μη ορθή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας στους λοιπούς εργαζομένους και τέλος λαμβάνουν ιδιαίτερα αυξημένες αποδοχές.