ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΑΜΕΑ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
February 10, 2021
ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ, ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ
February 10, 2021
Share

 Του Δικηγόρου Δεληγιάννη Αντώνιου – Αλέξανδρου*

Δυστυχώς είναι πολύ συχνό το φαινόμενο που ΑΜΕΑ, λόγω άγνοιας των δικαιωμάτων τους, δεν διεκδικούν παροχές (συνταξιοδοτικές/ προνοιακές), που αν μη τι άλλο θα καθιστούσαν την ζωή τους ευκολότερη. Πολλές φορές μάλιστα χάνονται προθεσμίες για Αίτηση Μεταβίβασης Σύνταξης Θανόντος Γονέα (Σύνταξη λόγω Θανάτου) σε τέκνο ΑΜΕΑ, καθώς αδικαιολογήτως υπάρχει ο φόβος να μην κοπεί κάποιο επίδομα των ΚΕ.ΠΑ (ειδικά στις περιπτώσεις που το επίδομα είναι μεγαλύτερο από την σύνταξη που θα λάμβανε το τέκνο).

Αρχικά τα ΑΜΕΑ, δικαιούνται ανάλογα με το είδος και το ποσοστό αναπηρίας τους, διάφορα επιδόματα – οικονομικές ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΑ (τα λεγόμενα επιδόματα ΚΕ.ΠΑ.) Ειδικότερα για την χορήγηση αναπηρικών επιδομάτων θα πρέπει να πληρούνται, ανάλογα με το επίδομα, τόσο διοικητικής, όσο και ιατρικής φύσης προϋποθέσεις.

Συνήθως για την χορήγηση κάποιου επιδόματος ΚΕ.ΠΑ, ο αιτών / η αιτούσα δεν πρέπει να λαμβάνει σύνταξη από άμεσο δικαίωμα, από φορέα κοινωνικής ασφάλισης (ημεδαπό ή αλλοδαπό) και συγχρόνως να κριθεί ότι πάσχει από ορισμένη πάθηση η οποία τον καθιστά ανάπηρο με ποσοστό αναπηρίας πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσοστό. (Σε ορισμένες παθήσεις επιτρέπεται υπό όρους η παράλληλη λήψη συντάξεως και από άμεσο δικαίωμα)

Αυτό για μια μεγάλη κατηγορία ΑΜΕΑ, που απέκτησαν το πρόβλημα υγείας τους πριν από την ηλικία των 24 χρονών και δεν είναι ικανά προς εργασία. σημαίνει ότι ως Ανασφάλιστα / Έμμεσα Ασφαλισμένα ΑΜΕΑ, δικαιούνται παράλληλα με τα ως άνω επιδόματα, σύνταξή λόγω θανάτου των γονέων τους, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4387/2016 (σε συνδυασμό με τον Ν4387/2019), υπό την προϋπόθεση ότι «κατά τον χρόνο του θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου είναι Άγαμα και Ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία και εφόσον η ανικανότητά τους επήλθε πριν από την συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.

Μάλιστα σύμφωνα με την υπ’αριθμόν 36/2019 Εγκύκλιο του ΕΦΚΑ νομιμοποιούνται πλέον να αιτηθούν και να λάβουν την σύνταξη του γονέα τους, τα μη ικανά προς εργασία τέκνα λόγω αναπηρίας, που κατέστησαν μη ικανά έως το 24 έτος της ηλικίας τους, ενώ παράλληλα αν είναι Διαζευγμένα, να έχουν πάρει διαζύγιο πριν τον θάνατο του γονέα τους. (Την 28/09/2020 εξεδόθη η γενέθλιος υπ’αριθμ. 589/2020 του ΕΦΚΑ, η οποία μεταβίβαζε σύνταξη αποθανόντος πατρός σε Διαζευγμένη Θυγατέρα (ΑΜΕΑ), η οποία ήτο Διαζευγμένη, Ανεπάγγελτη και Ανίκανη για κάθε εργασία προς βιοπορισμό.)

Κάθε τέκνο ΑΜΕΑ δικαιούται το 25% της Συντάξεως του Γονέα, ενώ αν πρόκειται για παιδί ορφανό και από τους δύο γονείς, το ποσοστό αυτό διπλασιάζεται, εκτός αν το ορφανό παιδί δικαιούται σύνταξη και από τους δύο γονείς, οπότε το ποσοστό της δικαιούμενης σύνταξης δεν διπλασιάζεται. (Τα ποσοστά αλλάζουν επί των Επικουρικών Συντάξεων).

Το σημαντικό όμως είναι ότι οι ως άνω μεταβιβαζόμενες συντάξεις, δεν σχετίζονται με τα Προνοιακά Επιδόματα των ΚΕ.ΠΑ και συνεπώς οι αιτούντες θα λάβουν και την Σύνταξη του Γονέα τους αλλά και το ανά δίμηνο καταβαλλόμενο επίδομα – οικονομική ενίσχυση των ΚΕ.ΠΑ.

Προσοχή: Το επίδομα του ΟΠΕΚΑ(ΚΕ.ΠΑ) διακόπτεται εξαιτίας σπουδαίου και αποχρώντος λόγου όπως επί παραδείγματι είναι: η μεταβολή του ποσοστού αναπηρίας κάτω του απαιτούμενου, η χορήγηση άλλης οικονομικής ενίσχυσης για τον ίδιο λόγο από το Δημόσιο, Ασφαλιστικούς Φορείς ή άλλη πηγή εσωτερικού η εξωτερικού, η μεταβολή του ποσού παροχής, η εισαγωγή σε Δημόσιο Ίδρυμα, η παραμονή στο εξωτερικό για ορισμένο χρονικό διάστημα και γενικά κρίσιμες μεταβολές που αφορούν τις προϋποθέσεις παροχής του.

Τέλος, σημαντικά βοηθήματα της πολιτείας προς την ευάλωτη κοινωνική ομάδα των ΑΜΕΑ και των οικογενειών τους ενδεικτικά είναι:

Α. Η ατελής εισαγωγή – παραλαβή επιβατικού αυτοκινήτου (Η ατέλεια καλύπτει το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας).

Β. Συμμετοχή με ειδική ποσόστωση σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. για θέσεις στο Δημόσιο Τομέα.

Γ. Εύρεση επιδοτούμενης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα μέσω Ο.Α.Ε.Δ.

Δ. Κατ’εξαίρεση δικαίωμα απόσπασης των συγγενών (ά βαθμού) ΑΜΕΑ που υπηρετούν στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και στις Ανταποδοτικές Επιχειρήσεις.(πχ άρθρο 74 του Ν.4674/2020)

Ε. Δωρεάν Δελτία Μετακίνησης ΑΜΕΑ


* Ο Δεληγιάννης Αντώνιος – Αλέξανδρος είναι δικηγόρος, συνεργάτης της δικηγορικής εταιρίας ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.