ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ?

ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ?
September 11, 2018
Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΔΥΟ ΓΟΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ, ΔΗΛΑΔΗ ΜΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΕΚΝΟ?
September 11, 2018
Share

Η σύμβαση της αντασφάλισης αποτελεί σύμβαση ασφάλισης μεταξύ

ασφαλιστή και αντασφαλιστή και έχει περιεχόμενο την ολική ή μερική κάλυψη του κινδύνου του αναληφθέντος με την αρχική σύμβαση ασφάλισης. Συνεπώς, επελθόντος του ατυχήματος, ο αντασφαλιστής υποχρεούται να πληρώσει το ποσό της αντασφάλισης στον αντασφαλισθέντα, εφόσον ο τελευταίος καταβάλει το ποσό της ασφάλισης στον αρχικώς ασφαλισθέντα. Ο ασφαλιστής δεν κινδυνεύει προσωπικά από τον κίνδυνο που ζητάει να του καλύψει ο αντασφαλιστής, όπως συμβαίνει με τον πρωτασφαλιζόμενο και τον πρωτασφαλιστή του, αλλά και τον κίνδυνο, που με αντάλλαγμα το ασφάλιστρο, ανέλαβε από τον ασφαλισμένο του, να μεταβιβάζει εν μέρει ή εν όλω στον ιδιόμορφο συνεταίρο του, τον αντασφαλιστή στα πλαίσια της αναγκαίας για τη λειτουργία του θεσμού, κατανομής του κινδύνου.