ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΑΤΗ;

ΟΙΚΟΣΙΤΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ: ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ, ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ;
March 7, 2019
ΑΠΟΦΑΣΗ – ΒΟΜΒΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ. ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟ «ΠΑΓΩΜΑ» ΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2012
March 9, 2019
Share

Η διάκριση του μισθωτού ως εργάτη ή υπαλλήλου εξαρτάται

από το είδος της παρεχόμενης εργασίας και όχι από τον περιεχόμενο στη σύμβαση χαρακτηρισμό αυτού τον τρόπο της αμοιβής του.

Εργασία δε εργάτη θεωρείται εκείνη που παρέχεται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από την καταβολή σωματικής ενέργειας, ενώ, όταν η εργασία είναι προϊόν πνευματικής καταβολής, τότε, και εφόσον ο εργαζόμενος έχει την κατάρτιση και εμπειρία που απαιτείται γι’ αυτήν και την εκτελεί με υπευθυνότητα, θεωρείται εργασία υπαλλήλου και εκείνοι που την ασκούν ανήκουν στην κατηγορία των ιδιωτικών υπαλλήλων. Έτσι, για το χαρακτηρισμό προσώπου ως υπαλλήλου, απαιτείται εξιδιασμένη εμπειρία, θεωρητική μόρφωση και ιδίως η ανάπτυξη πρωτοβουλίας και ανάληψη ευθύνης και κατά την εκτέλεση της εργασίας γιατί μόνο όταν συντρέχουν αυτά κατά την εκτέλεση της εργασίας το πνευματικό στοιχείο υπερτερεί του σωματικού.