ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ | ΤΙ ΚΡΙΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΤΗΣ UBER
February 23, 2021
ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΕ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
February 25, 2021
Share

Της Δικηγόρου, Μαρίας – Άννας Κατσιάδα*.

Η πρόσφατη με αριθμό 1950/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, δικαίωσε τον υπάλληλο καθαριότητας Δήμου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά εν ώρα άσκησης καθηκόντων. Ειδικά, η απόφαση έκρινε ότι ο ΟΤΑ υπέχει σοβαρή αδικοπρακτική ευθύνη, καθώς παρέλειψε να λάβει τα προσήκοντα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, προκειμένου να προστατέψει την υγεία του υπαλλήλου.

Αποτέλεσμα τούτου, ο υπάλληλος, του οποίου η σωματική ακεραιότητα επλήγη σοβαρά, αποζημιώθηκε από το αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο. Συγκεκριμένα έλαβε ως αποζημίωση για την αποκατάσταση της υλικής και ηθικής βλάβης που υπέστη, το συνολικό ποσό των 100.000 ευρώ. Στην παραπάνω κρίση του, το Δικαστήριο τόνισε ότι κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 105 και 106 ΕισΝΑΚ, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιδίκαση αποζημίωσης είναι, μεταξύ άλλων, η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της παράνομης πράξης ή παράλειψης ή υλικής ενέργειας ή παράλειψης υλικής ενέργειας του δημόσιου οργάνου ή του οργάνου του ν.π.δ.δ. και της ζημίας που επήλθε.

Αιτιώδης δε σύνδεσμος υπάρχει όταν, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, η πράξη ή παράλειψη ή υλική ενέργεια ή παράλειψη αυτής εκ μέρους του οργάνου του Δημοσίου ή του νπδδ είναι επαρκώς ικανή (πρόσφορη) και μπορεί αντικειμενικά κατά τη συνήθη και κανονική πορεία των πραγμάτων και χωρίς τη μεσολάβηση άλλου περιστατικού να επιφέρει την ζημία και την επέφερε στη συγκεκριμένη περίπτωση (ΣτΕ 1704/2019, 4410/2015, 2271/2013 7μ., 877/2013 7μ., 473/2011, 322/2009 7μ., 1002/2008, 334/2008 7μ., πρβ. ΑΠ 425/2006394/2002).

Περαιτέρω, το Δικαστήριο, ανέφερε ρητά ότι η Διοίκηση, οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να προφυλάξει τη σωματική αλλά και ψυχική υγεία των υπαλλήλων της. Τούτο συνεπάγεται τη χορήγηση  ειδικού εξοπλισμού, εξαρτημάτων, αντικειμένων, με στόχο την προστασία των υπαλλήλων με βάση την επιμέλεια του μέσου συνετού ατόμου.

Τοιουτοτρόπως, η κρανιοεγκεφαλική κάκωση του εργάτη λόγω μη χορήγησης ειδικού κράνους,  η ρήξη συνδέσμου υπαλλήλου, λόγω μη τοποθέτησης μπαρών προστασίας ή σήμανσης ολισθηρού πατώματος, είναι ενδεικτικές περιπτώσεις, που τα διοικητικά δικαστήρια, έχουν διαγνώσει ευθύνη του Δημοσίου, προς αποζημίωση του υπαλλήλου.


*Η Μαρία – Άννα Κατσιάδα είναι Δικηγόρος, με εξειδίκευση σε θέματα διοικητικού, ιδίως δημοσιοϋπαλληλικού και πειθαρχικού δικαίου, με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης, καθώς και συνεργάτης του Δικηγορικού Γραφείου Γιάννης Καρούζος & Συνεργάτες.