Η ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ?

ΠΟΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ?
September 11, 2018
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ?
September 11, 2018
ΠΟΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ?
September 11, 2018
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ?
September 11, 2018
Share

Η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης υπόκειται στον περιορισμό του άρθρου 281 ΑΚ,

κατά το οποίο «η άσκηση του δικαιώματος απαγορεύεται αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος». Αυτό σημαίνει, ότι ο εργαζόμενος δεν μπορεί να αιφνιδιάζει τον εργοδότη. Για την κρίση περί καταχρηστικότητας ή μη της επίσχεσης εργασίας, συνεκτιμάται το αν είναι σημαντικό το ύψος των καθυστερούμενων αποδοχών, το αν ο εργαζόμενος έχει οχλήσει προηγουμένως τον εργοδότη. Μεγάλη σημασία έχει επίσης ο τυχόν κίνδυνος απώλειας των δεδουλευμένων μισθών. Εν τέλει, λαμβάνονται υπόψη ο χρόνος για τον οποίο απαιτούνται οι μισθοί μετά την επίσχεση εργασίας και οι τυχόν οικονομικές δυσχέρειες του εργοδότη.