ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ?

ΠΟΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ?
September 11, 2018
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ?
September 11, 2018
ΠΟΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ?
September 11, 2018
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ?
September 11, 2018
Share

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του Νόμου 3198/1955,

οι επιχειρήσεις και οι εκμεταλλεύσεις σε περίπτωση περιορισμού της οικονομικής τους δραστηριότητας μπορούν αντί να καταγγείλουν τη σύμβαση εργασίας, να θέσουν εγγράφως σε διαθεσιμότητα τους εργαζομένους τους. Η περίοδος διαθεσιμότητας δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τους τρεις μήνες το χρόνο. Στην περίπτωση αυτή ο εργαζόμενος λαμβάνει το μισό του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών των δύο τελευταίων μηνών υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.