ΠΟΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ?

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ: ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
September 11, 2018
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΕ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΟΥ. ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ?
September 11, 2018
Share

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 648 και 652 του ΑΚ και 6 του Α.Ν. 765/1943,

ο οποίος κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 324/1946 Π.Υ.Σ. και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 38 Εισ.Ν.ΑΚ, συνάγεται ότι σύμβαση εργασίας υπάρχει όταν ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του με μισθό και υποβάλλεται έναντι αυτού, προς τον οποίο παρέχει την εργασία, σε προσωπική (νομική) και οικονομική εξάρτηση. Από αυτές, η μεν πρώτη εκδηλώνεται αφενός με το δικαίωμα του εργοδότη να ασκεί εποπτεία και έλεγχο στην παροχή της εργασίας και να επιβάλει κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης των οδηγιών και εντολών του, αφετέρου με την υποχρέωση του εργαζόμενου να συμμορφώνεται στις ανωτέρω εντολές και οδηγίες, αναφορικά με τον τρόπο, τον τόπο και τον χρόνο παροχής της εργασίας του, ενώ η δεύτερη (εκδηλώνεται) με την προσφορά της εργασίας του εργαζόμενου για λογαριασμό και προς όφελος του εργοδότη, έναντι αμοιβής, ανεξαρτήτως του τρόπου, με τον οποίο αυτή καθορίζεται και καταβάλλεται.