ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΑΠΟΛΥΣΕΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗ?

ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ. ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΙ ΖΗΤΟΥΝ.
September 11, 2018
ΜΠΟΡΕΙ ΕΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ?
September 11, 2018
Share

Κατ’ αρχήν, η καταγγελία εργαζομένου για

νόμιμη συνδικαλιστική δράση είναι άκυρη. Ωστόσο, ο εργοδότης μπορεί να κατ’ εξαίρεση να απολύσει εργαζόμενο-συνδικαλιστή όταν: α) όταν κατά τη σύναψη της σύμβασης εργασίας με τον εργοδότη ο εργαζόμενος τον εξαπάτησε παρουσιάζοντας ψεύτικα πιστοποιητικά ή βιβλιάρια για να προσληφθεί ή να λάβει μεγαλύτερη αμοιβή, β) όταν ο εργαζόμενος απεκάλυψε βιομηχανικά ή εμπορικά μυστικά ή ζήτησε ή δέχτηκε αθέμιτα πλεονεκτήματα, κυρίως προμήθειες από τρίτους, γ) όταν ο εργαζόμενος προκάλεσε σωματικές βλάβες ή εξύβρισε σοβαρά ή απείλησε τον εργοδότη ή τον εκπρόσωπό του, δ) όταν ο εργαζόμενος επίμονά και αδικαιολόγητα αρνήθηκε να εκτελέσει την εργασία για την οποία έχει προσληφθεί, ε) όταν ο εργαζόμενος δεν προσέρχεται αδικαιολόγητα στην εργασία του για περισσότερο από 7 ημέρες διάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 10 του νόμου 1264/1982.