ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ?

ΤΙ ΖΗΤΑΝΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ
September 11, 2018
ΡΕΚΟΡ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
September 11, 2018
ΤΙ ΖΗΤΑΝΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ
September 11, 2018
ΡΕΚΟΡ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
September 11, 2018
Share

Ο όμιλος επιχειρήσεων συνίσταται σε ένα σύνολο επιχειρήσεων που συνδέονται οικονομικά.

Βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι η μητρική, ανώτερη ιεραρχικά επιχείρηση, καθορίζει τη διοίκηση ολόκληρου του ομίλου. Περαιτέρω, ο όμιλος επιχειρήσεων δρα με κοινή βούληση, την οποία εκφράζει η ανώτερη επιχείρηση. Σημειωτέον δε ότι, δεν απαιτείται συγκεκριμένη εταιρική μορφή. Εν τέλει, ο εργαζόμενος, που απασχολείται σε πάνω από μία επιχειρήσεις εντός του ίδιου ομίλου, εργάζεται με σύμβαση δανεισμού, την οποία καταρτίζει με τις ως άνω επιχειρήσεις.