ΠΩΣ ΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ?

ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΟΥ?
September 11, 2018
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΡΟΜΠΟΤ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
September 11, 2018
Share

Ο χαρακτηρισμός της σύμβασης εργασίας γίνεται μετά από εκτίμηση όλων των περιστάσεων από το Δικαστήριο,

ανεξάρτητα από την ονομασία που έδωσαν σε αυτήν τα συμβληθέντα μέρη με βασικό κριτήριο τη νομική, προσωπική εξάρτηση του μισθωτού και σύμφωνα με το όλο περιεχόμενο της σύμβασης, όπως απαιτεί η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, ενώ δεν είναι προσδιοριστικό στοιχείο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ο τρόπος προσδιορισμού και καταβολής στο μισθωτό του μισθού, ούτε χαρακτηρίζεται η σύμβαση ως εξαρτημένης εργασίας ή όχι μόνο από άλλα δευτερεύοντα στοιχεία π.χ. ασφάλιση, έκδοση δελτίων παροχής υπηρεσιών, κλπ.