ΙΔΟΥ Η ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΝ – ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΗΣΗ ΜΙΣΘΩΝ

ΑΥΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ SELF TESTS ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ | ΠΕΤΣΑΣ: ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
April 3, 2021
Η “ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ” ΚΑΙ Η 190 ΔΣΕ
April 3, 2021
Share

Η Ιταλία είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θέτει ως προϋπόθεση εργασίας για τους υγειονομικούς τον εμβολιασμό τους. Από εργασιακή υποβάθμιση (σε άλλα καθήκοντα ακόμα και υποδεέστερα) έως αναστολή εργασίας χωρίς αμοιβή προβλέπει η διάταξη νόμου.

Από εργασιακή υποβάθμιση (με μειωμένες αποδοχές) έως αναστολή εργασίας χωρίς αμοιβή, επιβάλλεται πλεον στην Ιταλία σε επαγγελματίες του τομέα της υγείας και επαγγελματίες υγειονομικού ενδιαφέροντος, που ασκούν τις δραστηριότητές τους σε   εγκαταστάσεις υγείας, κοινωνικής και κοινωνικής πρόνοιας, δημόσια και ιδιωτικά, φαρμακεία, παραφαρμακεία και επαγγελματικά εργαστήρια, σε περίπτωση που (αν δεν υπάρχουν λόγοι υγείας) αρνηθούν να εμβολιαστούν.

Η διάταξη νόμου, που αποκαλύπτει το dikastiko.gr (Δείτε την διάταξη του Νόμου στα Ιταλικά), είναι η πρώτη σχετική που εκδίδεται στην Ευρώπη και αναφέρει χαρακτηριστικά πως «υποχρεούνται να υποβάλλονται σε δωρεάν εμβολιασμό για την πρόληψη της μόλυνσης από   SARS-CoV-2. Ο εμβολιασμός αποτελεί βασική προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος και για την εκτέλεση των υπηρεσιών εργασίας που παρέχονται από τα υπόχρεα υποκείμενα.  Ο εμβολιασμός πραγματοποιείται σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται από τις περιφέρειες, τις αυτόνομες επαρχίες και άλλες αρμόδιες υγειονομικές αρχές, σύμφωνα με τις προβλέψεις που περιέχονται στο σχέδιο» (Δείτε την διάταξη του Νόμου μεταφρασμένη στα Ελληνικά)

Σύμφωνα με την διάταξη:

-δεν είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός μόνο σε περίπτωση αποδεδειγμένου κινδύνου για την υγεία, σε σχέση με συγκεκριμένες τεκμηριωμένες κλινικές καταστάσεις, που βεβαιώνονται από τον γενικό ιατρό.

-Αν δε εμβολιαστεί για άλλους λόγους τότε  η τοπική εταιρεία υγείας καθορίζει την αναστολή από το δικαίωμα παροχής υπηρεσιών ή καθηκόντων που συνεπάγονται διαπροσωπικές επαφές ή συνεπάγονται, με οποιαδήποτε άλλη μορφή, τον κίνδυνο εξάπλωσης της μετάδοσης από το SARS-CoV-2.

-Μετά ο εργοδότης τοποθετεί, όπου είναι δυνατόν, τον εργαζόμενο σε καθήκοντα, ακόμη και υποδεέστερα ….με την ανάλογη αμοιβή που αντιστοιχεί στα εκτελούμενα καθήκοντα και τα οποία, σε κάθε περίπτωση, δεν ενέχουν κίνδυνο εξάπλωσης της μόλυνσης.  Όταν δεν είναι δυνατή η ανάθεση διαφόρων καθηκόντων, για την περίοδο αναστολής , δεν οφείλονται αμοιβές, λοιπές αποδοχές ή απολαβές.

-Η αναστολή παραμένει σε ισχύ έως ότου εκπληρωθεί η υποχρέωση εμβολιασμού ή, ελλείψει αυτής, έως την ολοκλήρωση του εθνικού σχεδίου εμβολιασμού και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Γ. Καρούζος : Η άρνηση εμβολιασμού για άλλους λόγους, παραμένει αρρύθμιστη» 

Ο  Γιάννης Καρούζος, δικηγόρος- Εργατολόγος, αναφέρει σχολιάζοντας την διάταξη :

«Η Ιταλική Κυβέρνηση θεσπίζοντας, τον υποχρεωτικό εμβολιασμό  των εργαζομένων, σε νοσηλευτικές, υγειονομικές, φαρμακευτικές, παραφαρμακευτικές υπηρεσίες,  εγκαταστάσεις κοινωνικής πρόνοιας και επαγγελματικών εργαστηρίων, κατέστησε αυτόν προαπαιτούμενο άσκησης του επαγγέλματος και παροχής σχετικών υπηρεσιών. Η δικαιολογημένη και νόμιμη άρνηση του εργαζόμενου να εμβολιαστεί προϋποθέτει πιστοποιημένους λόγους υγείας και μόνο, αποκλείοντας λοιπούς λόγους, όπως ιδεολογικούς, θρησκευτικούς, και εν γένει προσωπικούς. Στην περίπτωση της άρνησης για λόγους υγείας, προβλέπεται η δυνατότητα, τοποθέτησης του εργαζόμενου σε θέση διαφορετικών καθηκόντων, ακόμα και υποδεέστερων, ενώ  αν δεν είναι εφικτό, αναστέλλεται η σύμβαση εργασίας του έως ότου εκπληρωθεί η υποχρέωση του εμβολιασμού ή έως την ολοκλήρωση του εθνικού  προγράμματος εμβολιασμού, και πάντως το αργότερο έως στις 31-12-2021. Συνάγεται δηλαδή, ότι η άρνηση εμβολιασμού για άλλους λόγους, πλην αυτών της υγείας, παραμένει αρρύθμιστη. Επισημαίνεται ότι η Ιταλία δεν υιοθέτησε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, για τους εργαζόμενους άλλων κλάδων, όπως ο τουρισμούς, επισιτισμός κτλ, που συμβάλλουν τα μέγιστα στο ΑΕΠ της Χώρας.

Η δε επιλογή να μη ρυθμιστεί το δικαίωμα άρνησης του εμβολιασμού για άλλους λόγους, επιβεβαιώνει τη νομική αστάθεια, που μέχρι σήμερα υπάρχει στις χώρες της Ευρώπης, αναφορικά με τις κυρώσεις στην περίπτωση άρνησης εμβολιασμού από εργαζόμενους. Πρέπει να επισημανθεί όμως ότι η επιλογή της Ιταλικής Κυβέρνησης να απέχει από τη ρύθμιση των συνεπειών άρνησης του εμβολιασμού για άλλους προσωπικούς λόγους, δεν συνεπάγεται αυτόματα ότι σ’ αυτές τις περιπτώσεις, θα μπορούσε να επιλεγεί η εργοδοτική λύση της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας. Και τούτο γιατί η υιοθέτηση της ερμηνευτικής μεθοδολογίας, που εκκινεί από το έλασσον και ανάγεται στο μείζον, δεν δύναται εν προκειμένω,  να οδηγήσει σε ασφαλή ρύθμιση.

ΠΗΓΗ: www.dikastiko.gr