ΠΤΩΧΕΥΣΕ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ. ΤΑ ΧΑΝΩ ΟΛΑ;

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ
September 11, 2018
ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
September 11, 2018
Share

Η πτώχευση του εργοδότη δεν επιφέρει αυτομάτως τη λύση της σύμβασης εργασίας.

Επομένως, για τη λήξη της εργασιακής σύμβασης μετά την κήρυξη της πτώχευσης του εργοδότη, επιβάλλεται η καταγγελία της από το σύνδικο εγγράφως, χωρίς για το έγκυρο αυτής να απαιτείται συγχρόνως και η καταβολή αποζημίωσης, όταν η καταγγελία προκλήθηκε από τη διακοπή των εργασιών του πτωχού εργοδότη και την αδυναμία συνέχισής τους από το σύνδικο, ο οποίος γι’ αυτό αδυνατεί να αποδεχθεί την εργασία του εργαζόμενου.